tile

Meer weten?

Heeft u een vraag over uw administratie of een andere vraag, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Hier kunt u ons een e-mail sturen, onze locatie op de map bekijken of ons bellen.

Financiële diensten

Een goede administratie is de basis voor een gezond bedrijf.

Samen met de ondernemer richten wij een doelmatige administratie in. Wie doet wat en wat verwacht je van elkaar. De ene ondernemer heeft wat meer gevoel bij de administratie dan de andere. Die kan en wil misschien daarom zelf meer doen. Wij sluiten aan waar de klant stopt met zijn boekhouding. Voor sommige ondernemers doen we alles (behalve de betalingen) en voor de andere controleren we alleen de aangiften. Het is wat de klant wil.

Verder verschaffen wij de ondernemer duidelijkheid in het traject naar de jaarstukken en de aangiften door helder taalgebruik. Je moet het niet moeilijker maken dan het is.

Natuurlijk wil je als ondernemer geregeld weten hoeveel je hebt verdient.
Wij rapporteren de resultaten daarom per kwartaal aan de ondernemer en stemmen af of het in lijn ligt met de begroting. Van hieruit kan bepaald worden of de voorlopige aanslag van de belastingdienst moet worden aangepast, er voldoende overblijft om van te leven, er geïnvesteerd kan worden op termijn, het pensioenplaatje in tact kan blijven.

Als dienstenpakket bieden wij aan het verzorgen van:
• Financiële administratie
• Tussentijdse rapportages
• Loonadministratie
• Aangiften omzetbelasting
• Aangifte vennootschapsbelasting
• Aangifte inkomstenbelasting
• Aangifte loonbelasting
• Toeslagen en budget
• Jaarstukken
• Deponeren stukken Kvk
• Financiële adviezen van allerlei aard
Klankbord en sparring partner zijn

De laatste staat bewust dikgedrukt. Ons inziens is die namelijk het belangrijkste. We bouwen gedurende de tijd een relatie met elkaar op. Een vertrouwensband. Hoe meer ins en outs wij weten, hoe beter wij de klant kunnen adviseren.

Waarom iemand klant bij ons zou willen worden? Tja, vraag het onze klanten!
Bel ze op en vraag hoe ze het bevalt.