Privacyverklaring

Deze pagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld voor online gebruikers rondom Remad. Indien je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met info@remad.nl.

Privacybeleid van Remad
Via de website van Remad worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Remad acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Europese Privacy Verordening (Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• je eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
• passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Remad is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 september 2019.

Gebruik van persoonsgegevens
Door communicatie aan te vragen, te solliciteren of contact met ons op te nemen laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect naar een bepaald persoon te herleiden zijn.

Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, contact- of informatieaanvraag, offerteaanvraag, aanmelding bijeenkomst en/of evenement, sollicitatie of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens (indien noodzakelijk) voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• CV (bij online sollicitaties)
• Inloggegevens
• Voorkeuren voor specifieke diensten/producten/interessegebieden

Voornoemde gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang dan wel op basis van jouw toestemming door ons verwerkt.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende gerechtvaardigde belangen:

• het tot stand brengen van contact middels ons contactformulier;
• het kunnen verwerken van jouw online sollicitatie;

Jouw toestemming voor voornoemde persoonsgegevensverwerkingen kun je te allen tijde weer intrekken. Zodra jij jouw toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens niet meer verwerken. De intrekking van jouw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking.

Contactformulier
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics
Remad gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google Analytics is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke tool waarmee wij kunnen meten hoe gebruikers omgaan met website-inhoud. Terwijl een gebruiker tussen webpagina’s navigeert, biedt Google Analytics ons JavaScript-tags (bibliotheken) om informatie op te slaan over de pagina die een gebruiker heeft gezien, bijvoorbeeld de URL van de pagina. De JavaScript-bibliotheken van Google Analytics gebruiken HTTP-cookies om te “onthouden” wat een gebruiker op vorige pagina’s / interacties met de website heeft gedaan.

Beveiliging
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Verstrekking gegevens aan derden
In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden toegang tot jouw persoonsgegevens krijgen dan is dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Economische Ruimte.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden en waaraan wij geen persoonsgegevens van jou doorgeven. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Jouw rechten
Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van jou door ons worden verwerkt. Ook heb je het recht om een verzoek in te dienen tot het wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens uit ons systeem. Wanneer je meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kun je bezwaar maken tegen de persoonsgegevens-verwerking, een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom jouw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Je kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail aan info@remad.nl of per post: Remad, Gemaal 17, 1613 AM Grootebroek.

Mocht je van mening zijn dat wij jouw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt en dat wij geen/onvoldoende gehoor geeft aan jouw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES
Remad maakt gebruik van cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op jouw computer wordt opgeslagen. Je kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in jouw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.
De website maakt gebruik van analytische cookies, deze kunnen via de website zonder jouw voorafgaande toestemming worden geplaatst.
Onze website maakt alleen gebruik van de Google Analytics cookie om meer inzage te krijgen in de bezoekersaantallen van de website.

Wijzigen van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat je de laatste versie hebt.